INTERNSHIP

Studio68 hỗ trợ phát triển những tài năng trẻ và đội ngũ sáng tạo trong nước nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ làm phim kế thừa. Chúng tôi tự hào vì là đội ngũ tiên phong góp phần phát triển văn hoá Việt Nam qua các sản phẩm điện ảnh khác biệt và chất lượng. Hãy cùng chúng tôi tạo nên “Vũ trụ điện ảnh” của Việt Nam.

Cơ hội thực tập thú vị dành cho sinh viên đại học và sinh viên mới ra trường ở các vị trí:

PRODUCTIONS

MARKETING

CONTENT

IT

SALES

HR

ACCOUNTANT