Tình cha

Phim ngắn “I LOVE YOU … MORE” kể về câu chuyện của hai cha con và sự sẻ chia yêu thương của họ biến chuyển theo những thăng trầm của cuộc sống từ lúc người con còn nhỏ đến khi người con trưởng thành. Bộ phim khiến người xem nhìn thấy phần nào hình ảnh của mình trong đó. Vào giây phút người con nhận ra cha mình không còn chính là giây phút thức tỉnh chúng ta “Hãy trao yêu thương nhiều hơn những gì ta được nhận”
Năm

2017.