Phiêu lưu | Gia đình

Trạng Tí

Phiên bản phim live action lấy bối cảnh và nhân vật từ bộ chuyển tranh Thần Đồng Đất Việt.

Đến thời điểm hiện tại, Trạng Tí đang trong giai đoạn hậu kỳ, và sự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2020.

Năm

2020.

Đạo diễn

Phan Gia Nhật Linh

Biên kịch

Phan Gia Nhật Linh, Lại Hoàng Lê, Bình Bồng Bột

Nhà sản xuất

Ngô Thanh Vân

Diễn viên

Huỳnh Hữu Khang, Mona Bảo Tiên, Bin Bin Hoàng Long, Trần Đức Anh