Loading...

Studio68

Thực tập

THỰC TẬP

Studio68 hỗ trợ phát triển những tài năng trẻ và đội ngũ sáng tạo trong nước nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ làm phim kế thừa. Chúng tôi tự hào vì là đội ngũ tiên phong góp phần phát triển văn hoá Việt Nam qua các sản phẩm điện ảnh khác biệt và chất lượng. Hãy cùng chúng tôi tạo nên “Vũ trụ điện ảnh” của Việt Nam.

Studio68
Thực tập sinh Kế toán
Marketing

Marketing

Content

Content