Loading...

Studio68

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG

Studio68 đang tìm kiếm nguồn nhân lực sáng tạo, tràn năng lượng để cùng chúng tôi tạo ra những sản phẩm điện ảnh chất lượng, góp phần phát triển văn hoá Việt Nam đến khán giả trong nước và quốc tế.

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@studio68.asia
Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

  1. Graphic designer
Studio68
Trưởng phòng Kinh Doanh
Studio68
PR
Studio68
Admin

Done

Studio68
Assistant

Done